MAJĄTKOWE
NA ŻYCIE
NNW
OC
OC, AC, NNW
ODMOWY
PRAWO W UBEZPIECZENIACH
RYNEK
SZKODY
UBEZPIECZENIA PODRÓŻNE
UBEZPIECZENIA W BRANŻY
UBEZPIECZENIA DOMU
ZABEZPIECZENIA

LISTA REDAKTORÓW

AdministratorTomasz - Administrator
RedaktorMichał Jezierski - Redaktor
RedaktorKarolina Jarząbek - Redaktor
RedaktorArleta Knecht - Redaktor
aviva

Ubezpieczenia medyczne obecnie znajdziemy w ofercie każdego ubezpieczyciela, zakres świadczeń dostępnych w ramach takiej polisy może być naprawdę szeroki, zatem warto dokładnie przeanalizować proponowane oferty, przed zakupem polisy. Przygotowaliśmy dla Was opis proponowanych ubezpieczeń medycznych od Aviva. Pakiety medyczne od Aviva Aviva, wcześniej działająca pod szyldem Comercial Union, jest obecnie jednym z największych towarzystw ubezpieczeniowych w Europie, swoim klientom oferuje kilka rodzajów ubezpieczeń zdrowotnych, zarówno takich, które są samodzielnymi produktami, jak i polis, które są częścią ubezpieczenia na życie. Nas interesują polisy będące osobnymi produktami, wśród których możemy wymienić pakiet medyczny „Bądź zdrów”, który może nabyć każdy, bowiem towarzystwo ubezpieczeniowe nie wskazuje górnej granicy wieku, która uniemożliwiałaby zakup ubezpieczenia. Pakiet medyczny „Bądź zdrów” jest autonomicznym ubezpieczeniem zdrowotnym, jednak może też być dodatkową umową do ubezpieczenia Nowa Perspektywa. Aviva oferuje trzy warianty tego pakietu, co pozwala wybrać adekwatne zabezpieczenie do potrzeb i możliwości finansowych różnych klientów. Każdy z pakietów dostępny jest w wersji indywidualnej oraz rodzinnej, gdzie niezależnie od liczby członków rodziny, objętych ubezpieczeniem, wysokość składki jest taka sama. Polisa ta pozwala na korzystanie z konsultacji lekarskich, badań diagnostycznych, zabiegów ambulatoryjnych i badań profilaktycznych w placówkach grupy Luxmed i tych współpracujących z ubezpieczycielem oraz szeroki zakres usług w ramach pakietu assistance….

Karolina Jarząbek Karolina Jarząbek
"Shark & Diver" - Oceanic whitetip shark and diver in The Bahamas. Framed print is 30 x 42".  Black frame is 1 1/4" wide.

Chociaż wakacje nieubłagalnie dobiegły końca, to nadal nie kończy się sezon nurkowy, który trwa przez cały rok. W naszej globalnej wiosce, jaką stał się współczesny świat, wystarczy wsiąść w samolot, aby po kilku godzinach lotu cieszyć się podwodną eskapadą w ciepłych wodach. Nurkowanie to niezapomniane i zapierające dech w piersiach widoki, a także możliwość podglądania z bliska podwodnego życia. By eksploracja podwodnych głębin była w pełni bezpieczna, należy pamiętać o kilku kluczowych zasadach. Omówimy je w dzisiejszym tekście. Ubezpieczenie to podstawa Kluczowe jest wykupienie odpowiedniego ubezpieczenia, ze względu na to, że nurkowanie to sport stosunkowo niebezpieczny. Decydując się na zakup konkretnej polisy powinniśmy wziąć pod uwagę następujące kwestie: koszty leczenia lub ratownictwa, wykupienie rozszerzenia assistance i NNW, wykupienie ubezpieczenia OC, wykupienie rozszerzenia o sporty ekstremalne. Przyjrzyjmy się najpierw kosztom leczenia bądź ratownictwa. Leczenie i ratownictwo- bez polisy ani rusz Wyruszając na podwodne wyprawy najczęściej kierujemy się do ciepłych krajów, zazwyczaj leżących poza terenem obowiązywania karty EKUZ. Ponadto w sytuacji awaryjnej koszty naszego ratownictwa lub leczenia mogą być astronomiczne. Dla przykładu koszty akcji ratowniczej mogą wynieść nawet kilkanaście tysięcy złotych, zaś pobyt w szpitalu to wydatek rzędu 200-2000 złotych dziennie. Łatwo więc policzyć, że znacznie tańszą alternatywą będzie wykupienie stosownej polisy….

Michał Jezierski Michał Jezierski
NNW
zalanie

Stan faktyczny – opis poszkodowanego Zarządca nieruchomości posiadał ubezpieczenie majątku zarządzanych budynków mieszkalnych wielorodzinnych w towarzystwie ubezpieczeń „X”. Specjalistyczny produkt przygotowany dla tego typu Klientów, obejmujący m.in ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych z uwzględnieniem standardowych ryzyk żywiołowych i zalań. Majątek stanowią tu same budynki  (wraz ze stałymi elementami), którymi zarządca nieruchomości na mocy podpisanej umowy zarządza. W wyniku awarii instalacji centralnego ogrzewania w budynku mieszkalnym doszło do zalania małej części pomieszczeń nieruchomości wspólnej.  Jednak sytuacja była dość problematyczna. Inspektorzy techniczni nie potrafili stwierdzić, w której części pionu doszło do awarii, która powodowała zalewanie pomieszczeń. Zarządca wraz ze Wspólnotą Mieszkaniową zareagowali szybko. Została rozkuta część ścian celem odnalezienia miejsca przecieku. Po chwili udało się zatrzymać proces postępowania szkody. Zalanie dzięki szybkiej reakcji nie spowodowało praktycznie żadnych szkód. A drobne ubytki usunął zarządca w ramach zawartej umowy. Zgłoszono szkodę do Ubezpieczyciela w zakresie remontu i odbudowy części ścian rozkutych celem poszukiwania przyczyny awarii. Po 5 dniach na miejsce przybył rzeczoznawca powołany przez Zakład Ubezpieczeń. Spisany został protokół szkody, przekazany kosztorys. Po 30 dniach Zarządca otrzymał decyzje od Ubezpieczyciela – odmowę wypłaty odszkodowania. Przyczyna odmowy: Sprawdziliśmy Ogólne Warunki Ubezpieczenia tego konkretnego Ubezpieczyciela. Zgodnie z zapisami OWU Pakiet dla Właścicieli Budynków Wielomieszkaniowych…

Admin Admin
rzecznik finansowy

Klienci rynku finansowego – jakie mają nowe możliwości rozwiązywania sporów w postępowaniu pozasądowym z podmiotem rynku finansowego 1 stycznia 2016 roku to data, od której Klienci podmiotów rynku finansowego otrzymali nowe uprawnienia w sprawie rozwiązywania sporów z podmiotami rynku finansowego. Nowe możliwości wynikają z ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym. Szczegółowy tryb postępowania w sprawach, które toczą się przed Rzecznikiem Finansowym regulowany jest w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 14 stycznia 2016 r. w sprawie pozasądowego postępowania przed Rzecznikiem Finansowym. Art. 35 tejże ustawy mówi o tym, że spór pomiędzy Klientem, a podmiotem rynku finansowego można zakończyć na drodze postępowania pozasądowego w sprawie rozwiązywania sporów pomiędzy Klientem, a podmiotem rynku finansowego. Powyższe postepowanie przeprowadza Rzecznik Finansowy w oparciu o wniosek Klienta podmiotu rynku finansowego. Mówi o tym art.36 ust. 1 Ustawy. Wniosek powinien zostać wniesiony w formie pisemnej i wysłany na adres Biura Rzecznika Finansowego lub za pośrednictwem poczty elektronicznej w formie i na adres znajdujący się na stronie internetowej Rzecznika Finansowego. Obowiązkiem Rzecznika jest poinformowanie pisemnie stron o podejmowanych czynnościach lub jeżeli istnieje taka możliwość za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej. Określenia związane z powyższą Ustawą Reklamacja, o…

Arleta Knecht Arleta Knecht

Pin It on Pinterest

Share This